Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Zhody

Bezpečné pracovné spôsoby v súlade s právnymi predpismi

Zabezpečte úkony Vašej firmy alebo Vašich zákazníkov. Vytvárajte vyhovujúce a pohodlné spôsoby práce.

Čo je potrebné

O aký druh kompatibility ide?

Požiadavky elektronickej fakturácie

Povinné náležitosti elektronickej fakturácie sa rýchlo a často menia. Vy, ako účtovník, ste najlepšia osoba, ktorá môže Vašim klientom pomôcť sa vyznať v zmenách a dodržiavali zmeny.

Bezpečná výmena dokumentov

Zabezpečte Vašim klientom, aby ich finančné dokumenty a faktúry boli odosielané a prijímané bezpečne, bez akýchkoľvek ťažkostí.

Elektronická fakturácia

Pripravte sa na prichádzajúce povinné náležitosti týkajúce sa elektronickej fakturácie

Banqup poskytuje ľahký prechod na elektronické fakturovanie. Vytvára jednoduchý fakturačný proces pre Vašich zákazníkov, ale aj zabezpečí súlad s lokálnymi daňami a reguláciami, týkajúce sa elektronickej fakturácie.

Banqup je prepojený s daňovými reguláciami príslušných krajín prostredníctvom medzinárodných sietí. Týmto spôsobom dokáže monitorovať akékoľvek zmeny. Banqup Váš bude informovať ohľadne akýchkoľvek zmien.

Súlady s reguláciami krajín

Pripojte sa k medzinárodným sieťam, napríklad Peppol

Automaticky archivujte všetky faktúry Vašich zákazníkov – minimálne 10 rokov

Budete profitovať z jednoduchého, automatického procesu elektronického fakturovania

Bezpečné výmeny

Majte pocit bezpečia pri vymieňaní finančných informácii

Výmena dôležitých finančných dokumentov je cez Banqup jednoduchá. Vytvorte digitálne dokumenty v Banqup platforme, konvertujte/importujte naskenované dokumenty do digitálnej podoby.

Dvojstupňové chránené prihlasovanie pre Vás a Vašich zákazníkov

Sledujte prijaté faktúry, otvorenia, prezerania faktúr a platby

Bezpečný archív dokumentov, pre Vás aj pre Vašich zákazníkov

Person smiling and looking at camera
“Je to veľký krok vpred pre našu firmu aj pre našich zákazníkov”
Xavier Delattre

Začnite pracovať s Banqup

Začnite pracovať s dôveryhodným, bezpečným systémom, ktorý myslí v prvom rade na Vás a Vašich zákazníkov.

Kontaktujte nás