Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Digitalizácia

Osvojte si digitálne spôsoby práce s Banqup Console

Váš Banqup Console vytvára jedno jednoduché digitálne prepojenie medzi Vami a Vašimi zákazníkmi.

Dashboard of Digitalisation
Moving image of dashboard with graphs in the Banqup app
Banqup Console

Čo je Banqup Console ?

Banqup Console je navrhnutý špeciálne pre Vás. Pre účtovníkov vytvára digitálne prepojenie medzi firmami a ich zákazníkmi.

Ako to funguje?

Je to jednoduché. Vaša Banqup Console Vám ponúka prehľad o zákazníkoch. Máte možnosť nahliadnuť do dát Vašich zákazníkov, prezerať ich faktúry, dokumentáciu a platby veľmi jednoducho.

Pozrite si ukážku Banqup Console.

Váš Banqup

Jedno digitálne riešenie pre Vás aj pre vašich zákazníkov

Jeden nástroj pre Vašich zákazníkov na manažovanie ich platieb, fakturáciu a účtovanie. Stačí  jediný nástroj na vytvorenie digitálneho prepojenia.  

Jedno digitálne prepojenie medzi Vami a Vašimi zákazníkmi.

Jednoduché na používanie, eliminuje papier a manuálne práce pre všetkých.

Umožňuje prístup kedykoľvek k dokumentom, faktúram a vyúčtovaniam Vašich zákazníkov.

Vaši zákazníci

Nenáročný zákaznícky manažment

Zorganizujte si prácu s Vaším Banqup Console. Banqup poskytuje funkcie na zadávanie úloh a manažovanie zákazníkov.

Pozvite zákazníkov a začnite spolu pracovať v Banqup.

Integrujte zákaznícke dáta do funkčného ERP alebo účtovného systému.

Vyberte, kto z vašich zamestnancov môže sledovať akých zákazníkov.

Ušetrite čas a peniaze

Znížte náklady a ušetrite čas pomocou jednoduchých pracovných postupov

Tieto pracovné postupy sú vytvárané s ohľadom na účtovníkov. Pomáhajú ušetriť čas a lepšie rozvrhnúť pracovnú záťaž.

Žiadne manuálne zadávanie dát, prehľadný prístup k dokumentom, OCR technológia.

Vymieňajte dokumenty bezpečne a včas pomocou Banqup’s Doc Center.

Prehľady Cash Flow

Využite Vaše zručnosti tam, kde sú najviac potrebné

Využívajte Váš cenný čas poskytovaním finančného poradenstva Vašim zákazníkom. Teraz aj pomocou Banqup.

Jednoducho sledujte finančné zákaznícke trendy.

Poskytnite Vašim zákazníkom finančné poradenstvo, ktoré potrebujú.

Využite Váš drahocenný čas tam, kde je najviac potrebný.

“Sme presvedčení že digitalizácia a eliminácia papiera zabezpečíefektívnejšie obchodné operácie.”
Frédéric Wauthier

Bultijnck & De Smedt

Začnite s Banqup

Začnite profitovať z digitálnych procesov už dnes. Pozvite Vašich zákazníkov na okamžitú spoluprácu.

Kontaktujte nás