Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Digitalizácia

Osvojte si digitálne spôsoby práce s Banqup

Váš Banqup ovládací nástroj vytvára jeden jednoduchý digitálny link medzi Vami a Vašimi zákazníkmi.

Dashboard of Digitalisation
Moving image of dashboard with graphs in the Banqup app
Banqup nástroj na použitie

Čo je Banqup ovládací nástroj?

Banqup ovládací nástroj je navrhnutý špeciálne pre Vás. Pre účtovníkov vytvára digitálny spoj medzi firmami a ich zákazníkmi.

Ako to funguje?

Je to jednoduché. Váš Banqup nástroj Vám ponúka prehľad o zákazníkoch. Máte možnosť nahliadnuť do dát vašich zákazníkov, prezerať ich faktúry, dokumentáciu a platby veľmi jednoducho.

Pozrite si demo verziu Banqup ovládacieho nástroju.

Váš Banqup

Jedno digitálne riešenie pre Vás aj pre vašich zákazníkov

Jeden nástroj pre Vašich zákazníkov na manažovanie ich platieb, fakturácii a vyúčtovacích náležitostí. Taktiež jeden nástroj na vytvorenie digitálneho prepojenia.  

Jeden digitálny link medzi Vami a Vašimi zákazníkmi

Ľahký na používanie, eliminuje papier a manuálne práce pre všetkých

Umožňuje prístup kedykoľvek k dokumentom, faktúram, vyúčtovaniam Vašich zákazníkov

Vaši zákazníci

Nenáročný zákaznícky manažment

Buďte zorganizovaný včas s Vašim Banqup nástrojom. Banqup poskytuje funkcie na zadávanie úloh a manažovanie zákazníkov.

Pozvite zákazníkov a začnite spolu pracovať v Banqup

Integrujte zákaznícke dáta do funkčného ERP alebo účtovného systému

Vyberte kto z vašich zamestnancov môžu sledovať ktorých zákazníkov

Ušetrite čas a peniaze

Znížte náklady a ušetrite čas pomocou jednoduchých pracovných postupov

Tieto pracovné postupy sú vytvárané s účtovníkmi na mysli. Toto napomôže s úsporným časovým nastavením práce.

Žiadne manuálne zadávanie dát, priehľadný prístup k dokumentom, OCR technológie

Vymieňajte dokumenty bezpečne a včas pomocou Banqup’s Doc Center

Prehľady Cash Flow

Využite Vaše zručnosti kde sú najviac potrebné

Využívajte Váš cenný čas poskytovaním finančného poradenstva Vašim zákazníkom. Teraz aj pomocou Banqup.

Jednoducho sledujte finančné zákaznícke trendy

Poskytnite Vašim zákazníkom finančné poradenstvo, ktoré potrebujú

Využite Vaše cenné hodiny, kde sú najviac potrebné

“Sme presvedčení že digitalizácia a nevyužívanie papieru zabezpečí viac efektívne obchodné operácie.”
Frédéric Wauthier

Bultijnck & De Smedt

Začnite s Banqup

Začnite benefitovať z digitalizačných procesov s Banqup už dnes.
Začnite a pozvite Vašich zákazníkov na okamžitú spoluprácu.

Kontaktujte nás