Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
SME?
Pozrieme sa, čo môžeme pre Vás urobiť

Banqup pre účtovníkov

Vytváranie digitálnych prepojení medzi Vami a Vašimi zákazníkmi.

Dashboard Banqup for accountants
Elderly woman calling in front of her laptop
Prečo si zvoliť Banqup

Prečo si účtovníci vyberajú Banqup

Banqup vylepšuje Váš prehľad o klientoch a šetrí Vám čas. Váš čas tak bude efektívnejšie využitý pri poskytovaní Vašich odborných služieb klientom.

Automatizujte procesy, profitujte z jednoduchého prístupu k dokumentom zákazníkov a využívajte štatistické trendy ako nikdy predtým.

Bezproblémové digitálne prepojenie

Jedno digitálne prepojenie medzi Vami a Vašimi zákazníkmi

Vďaka Banqup, Vaša firma profitujte z jednoduchého prístupu k digitálnej fakturácií a dokumentom Vašich zákazníkov. Pristupujte a pracujte v čase, ktorý Vám vyhovuje a vylepšuje vzťah s Vašimi zákazníkmi.

Centrálne manažujte Vašich zákazníkov
Prepojte Váš účtovný balíček
Vytvárajte elektronickú fakturáciu
Žiadne manuálne zadávanie údajov vďaka technológii OCR
Colleagues discussing something while pointing at a laptop
Digitalizácia

Osvojte si digitálne spôsoby práce s Banqup

Digitálne procesy šetria čas, vytvárajú inteligentnejšie spôsoby práce a umožňujú spoluprácu v reálnom čase.

Toto sú výhody Banqup. Vy a Vaši zákazníci môžete automatizovať manuálne, čas konzumujúce úlohy, a tráviť čas tam, kde je potrebný viac.

Zistite ako Vám a Vašej firme môže digitalizácia pomôcť. Skúste efektívnejší spôsob spolupráce so svojimi zákazníkmi.

Integrácie

Najplynulejšia účtovná integrácia

Banqup vytvára jeden finančný ekosystém tým, že je nezávislý od iných účtovných systémov.

Zostaňte pracovať s ERP alebo účtovnými programami, ktoré poznáte a nahrávajte faktúry, dokumenty a dáta Vašich zákazníkov z Banqup do už existujúcich systémov.

Zistite viac o Banqup integráciách.

Man doing online banking while standing up in front of his laptop
Team talking to each other while sitting at a table
“Vďaka Banqup poskytujeme tieto informácie takmer v reálnom čase, čo nám umožňuje lepšie radiť zákazníkom.”
Daniel Lorent

Gecco

Často kladené otázky

Čo sa ešte pýtali účtovníci o Banqup?

Máte otázky? Sme tu aby sme Vám pomohli

Čo je Banqup?

Banqup je najjednoduchší a najchytrejší nástroj na digitalizáciu procesov. Banqup zjednodušuje administratívne a finančné procesy tým, že poskytuje podnikom možnosť spravovať všetku svoju administratívu, fakturáciu a platby len na jednej digitálnej platforme. S Banqup trávia firmy menej času správou a fakturáciou a viac času na to, aby ich podnikanie prosperovalo.

Ako funguje Banqup pre účtovníkov?
  1. Vaši zákazníci nahrávajú ich faktúry, dáta, vyúčtovania, vykonávajú platby na ich Banqup platforme.

  2. Banqup OCR technológie a overovanie dát umožňujú aby sa manuálne nenahadzovali fakturačné a potvrdenia o platbách.

  3. Akonáhle sú dokumenty nahrané, Vaši zákazníci si môžu vybrať, ku ktorým dokumentom budete mať prístup. Vaši zákazníci Vám poskytnú okamžitý prístup v predvolených nastaveniach alebo prístup k jednotlivým dokumentom.

  4. Týmto spôsobom bude mať Vaša firma prístup k platbám a dokumentom Vašich zákazníkov.

  5. Spracujte doklady a platby v čase, ktorý Vám vyhovuje, a vložte ich do Vašich existujúcich ERP alebo účtovných softvérov.
Je možné obmedziť prístup a využiteľnosť mojej firmy?

Áno. Vy si môžete vybrať ktorí zamestnanci Vašej firmy, môžu sledovať ktorých zákazníkov. Zaveďte pravidlá a úlohy, ktoré budú najviac vyhovujúce.

Čo je OCR technológia ?

OCR znamená Optické Rozpoznávanie Znakov. OCR je technika využívaná na elektronické extrakcie údajov. Faktúry a dokumenty sú naskenované cez Banqup a následne sú tieto dáta extrahované oddiaľ. 

Banqup vždy využíva automatické OCR, ktoré je zahrnuté štandardne ako súčasť všetkých predplatiteľných balíčkov. Banqup má aj manuálne OCR pre 100% rozpoznávanie faktúr, pre využívanie tejto funkcie je potrebné zaobstaranie Banqup Premiun balíčka.

Začnite s Banqup

Začnite s Banqup a profitujte z jednoduchosti Vašej Banqup Console.

Kontaktujte nás