Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Digitalizácia

Časť 1: Začiatok digitálneho účtovníctva

March 1, 2023
5
minút čítania

Čoraz viac podnikov prechádza na digitálne technológie, aby zefektívnili svoje procesy a vytvorili efektívnejšie pracovné postupy. Tento postup možno určite aplikovať aj do účtovníctva.

Digitálne účtovníctvo mení spôsob, akým podniky vykonávajú administratívne a finančné úlohy. Vaša kancelária už nebude plná kartoték, stohov neusporiadaného papiera alebo stratených účteniek. Digitálne účtovníctvo za vás digitalizuje všetky vaše dokumenty a vytvára tak efektívnejší, kvalitnejší a štruktúrovaný účtovný systém.

Znie Vám prechod na digitálne účtovníctvo ako náročný proces? Digitálne účtovníctvo vyžaduje niekoľko krokov, aby ste sa vzdialili od papierových, manuálnych procesov. Po ich vykonaní sa výrazne zníži čas a úsilie potrebné na účtovné úlohy.

V prvej časti našej série blogov vám pomôžeme pochopiť kroky, ktoré musíte urobiť. Zdôrazníme možné prekážky, s ktorými sa môžete stretnúť, a riešenia, ako s nimi bojovať. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Čo je to digitálne účtovníctvo?

Digitálne účtovníctvo pozostáva z vytvárania, ochrany a prenosu finančných informácií v elektronickom formáte.

Digitálne účtovníctvo je konečným výsledkom. Všetky vaše dokumenty, transakcie a účtovné procesy budú úplne digitálne. Prvým krokom k tomuto cieľu je začať s digitalizáciou vašej administratívy.

Rovnako ako väčšina firiem, aj vy máte povinnosť viesť finančnú správu. Pozostáva z vašich potvrdeniek, faktúr, bankových výpisov a akýchkoľvek iných dokladov o príjmoch a výdavkoch,... Tieto doklady slúžia ako podklad pre vaše účtovníctvo a musia byť k dispozícii päť rokov, ak ste živnostník. Pokiaľ ste spoločnosťou s ručením obmedzeným, šesť rokov.

Ušetrite čas a energiu!

Usporiadanie vašich aktuálnych účtovných dokladov sa môže zdať jednoduché. Môžete mať založené kartotéky, priečinky a systém, ktorý vie, že tam môžete nájsť akýkoľvek dokument za posledných šesť rokov.

Koľko času a úsilia si však vyžaduje udržanie tejto organizácie? Neberúc do úvahy čas, námahu, a priestor, ktorý môžu všetky tieto dokumenty zabrať.

Dobré účtovné digitálne riešenie, či už v kombinácii s účtovníkom, daňovým špecialistom alebo nie, vám môže ušetriť veľa času, priestoru a námahy. Už nebudete musieť tráviť čas získavaním dokumentov cez hromady priečinkov, či neustále archivovať akýkoľvek nový dokument, ktorý sa objaví. O toto všetko sa dokáže postarať digitálne riešenie. Znamená to, že získate mnoho času, ktorý budete môcť venovať rozvoju vášho podnikania.

Digitálne sú bezpečnejšie

Prechod z papierových na digitálne faktúry zrýchli a zvýši bezpečnosť vašich účtovných procesov.

Dátum splatnosti faktúry sa začína až po prijatí faktúry. Ak ide o papierovú faktúru zaslanú poštou, môže sa na faktúre pridať niekoľko dní. Ak prejdete na digitálne faktúry, týchto pár dní úplne odstránite. Faktúry sa dostanú k vašim zákazníkom za pár sekúnd, takže dátum splatnosti faktúry začína okamžite, čo znamená, že dostanete platby rýchlejšie.

Digitálna faktúra je tiež bezpečnejšia z hľadiska kontrolných záznamov a zníženia množstva chýb. Papierová faktúra vyžaduje manuálne zadanie údajov, a to viac krát v rámci celého reťazca faktúr. Digitalizácia faktúry znižuje potrebu zadávania údajov, čo znamená, že počas toho dochádza k menšiemu riziku ľudskej chyby.

Využite tiež kontrolný záznam digitálnej faktúry. Rozošlite svoju faktúru a uvidíte, kedy bola otvorená, prezeraná a dokonca zaplatená.

Zdá sa vám digitálna cesta krokom vpred pre vaše podnikanie?

Digitalizácia má skutočne samé výhody. Akonáhle objavíte výhody, digitalizácia sa stane jednoduchým a inteligentným nástrojom pre každé podnikanie. Keď bude vaša administratíva digitalizovaná, ste pripravení na krok 2 našej série blogov. Tu nájdete ďalšie rady.

Presvedčili sme Vás? Vytvorte si svoj bezplatný účet ešte dnes

Začať