Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Dodržiavanie daňových predpisov

Dodržiavajte predpisy elektronickej fakturácie a daňových požiadaviek

Bezpečné, presné a daňovo vyhovujúce elektronické faktúry bez akejkoľvek ďalšej práce, to všetko pomocou Banqup.

Dashboard of Tax compliance
Moving image of a dashboard with converting documents
Elektronická fakturácia

Čo je elektronická fakturácia a súlad s daňou?

Mnoho európskych krajín aktívne znižuje svoju medzeru v DPH. Ide o sumu medzi očakávanou DPH a priznanou DPH.

To znamená, že vlády zavádzajú povinnú elektronickú fakturáciu na plné zviditeľnenie podnikateľskej fakturačnej činnosti.

Aby Vaša firma vyhovela, potrebuje riešenie elektronickej fakturácie, ktoré sa pripojí k platforme elektronickej fakturácie Vašej vlády.

S Banqup je to pre Vás jednoduché.

Pomocou Banqup vytvorte elektronické faktúry za sekundu. Distribuujte ich prostredníctvom našej siete a pripojte sa k svojej vládnej platforme. Postaráme sa o to, aby ste mali všetko zabezpečené, vo formáte, ktorý zaisťuje dodržiavanie zákonu.

Ešte viac funkcii

Extra funkcie Banqup

Zabezpečte, aby Vaša firma zostala v súlade s pravidlami pomocou doplnkových funkcií Banqup.

Pripojte sa a posielajte faktúry do medzinárodných sietí, ako sú Peppol a EESPA.

Zabezpečený archív, ktorý automaticky archivuje Vaše dokumenty (minimálna požiadavka Slovensko je 10 rokov).

Vďaka okamžitému prístupu k účtovníctvu môže Váš účtovník jednoduchšie zabezpečiť, aby boli vaše faktúry a procesy v súladné.

Woman working on her laptop with a smartphone widget next to her
Prečo Banqup?

Ako budem profitovať?

Spoľahlivý softvér

Banqup Vám pomôže dosiahnuť súlad s prepojením s viac ako 60 globálnymi vládnymi daňovými platformami.

Zjednodušenie úloh

Predpisy o elektronickej fakturácii sú povinné, ale elektronická fakturácia tiež automatizuje Vaše procesy a zjednodušuje administratívu.

Šetrenie času

Nechajte odbornosť v oblasti dodržiavania daňových predpisov na Banqup a venujte svoj drahocenný čas svojmu podnikaniu.

Začnite s Banqup

Spoľahnite sa na jednoduchú elektronickú fakturáciu a procesy dodržiavania daňových predpisov s Banqup.

Začať