Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Integrovanie

Vždy aktívne prepojenie na účtovníka

Vytvorte bezproblémový digitálny spôsob práce s jednoduchými Banqup integráciami

Dashboard of integrations
Jedna bezproblémová integrácia

Integrujte sa jednoducho s Banqup API

Banqup existuje, aby zjednodušoval život Vám a Vašej firme. Banqup vytvára jeden finančný ekosystém, nezávislý na Vašom účtovnom programe.

To znamená, že môžete vkladať faktúry, platby, a ostatné údaje Vašich zákazníkov z Banqup do Vášho existujúceho ERP alebo účtovného systému.

Knižnica na Banqup API poskytuje radu ďalších API a služieb, vrátane IČ DPH, IBAN a IČO. Všetky tieto služby vytvárajú jednoduché, spoľahlivé, šikovné, digitálne pracovné postupy.

Accountant standing in front of building laughing at camera
“Odporúčam Banqup pretože je kompatibilný s väčšinou účtovných systémov, bez žiadnych ďalších poplatkov a bez nového nastavovania aktuálneho systému."
Allan Darquenne

Bureau Comptable Darquenne

Začnite s Banqup

Ste pripravený začať pracovať s Banqup ? Samozrejme že áno ! Začnite už dnes a skontaktujte Banqup Support Team, ktorý je tu vždy pre Vás.

Kontaktujte nás